Share

Automatyka grzewcza

Bardzo ważnym etapem realizacji kotłowni jest montaż automatyki kotłowni.

Automatykę dzielimy na

 – automatykę pomiarową,

 – automatykę regulacyjną

 – automatykę zabezpieczającą pracę urządzenia.

Automatyka pomiarowa ma na celu określenie wydatków związanych zarówno ze zużyciem ciepła, chłodu itd. Jest niezbędna zarówno przy dużych kotłowniach jak i mniejszych.  W przypadku dużych systemów grzewczych jej zadaniem jest m.in. umożliwienie rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami ciepła. To, co chcemy zaoferować prywatnym użytkownikom, ma związek z automatyką regulującą pracę kotła oraz system inteligentnego sterowania ogrzewaniem domu. Dzięki automatyce regulacyjnej optymalizujemy prace kotłowni oraz posiadamy dostęp do parametrów pracy kotła, z każdego miejsca na świecie

Montaż zabezpieczeń w kotłach chroni je natomiast przed przegrzaniem poprzez kontrolowanie temperatury. Zazwyczaj jednak dobór zabezpieczeń i sposób jego montażu zostaje wcześniej uzgodniony z dostawcą ciepła tak jak ma to miejsce w przypadku węzłów cieplnych czy dużych kotłowni gazowych.