Share

Bierząca obsługa kotłowni

  • bieżąca obsługa kotłowni w sezonie grzewczym,
  • całoroczna obsługa kotłowni dla potrzeb przygotowania c.w.u
  • przygotowanie kotłowni przed sezonem,
  • badanie szczelności instalacji gazowych,
  • przeglądy techniczne węzłów cieplnych,
  • regularne przeglądy techniczne, konserwacja i regulacja urządzeń oraz automatyki,
  • montaż automatyki sterującej i regulacyjnej.
  • pomoc w odbiorach UDT
  • obsługa wspólnot