Share

Nadzór nad robotami z branży sanitarnej

 

Nadzór budowlany jest to pełnienie funkcji technicznych takich jak Kierownik Robót czy Inspektor Nadzoru podczas robót w branży sanitarnej.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie pełnienia funkcji takich jak:

 

– Kierownik Robót Sanitarnych (Wielkopolska)

– Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych (Wielkopolska)

Posiadamy uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, które to uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

 

Do podstawowych zadań jakie można nam powierzyć należą:

– Kosztorysowanie robót branży sanitarnej

Nadzór nad poprawnością wykonywanych prac oraz prowadzenie dziennika budowy

– Sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji projektowej inwestycji

– Sporządzanie zleceń związanych z realizacją inwestycji/nadzór i odbiory poszczególnych etapów realizacji inwestycji/kontrola BHP inwestycji

–  Kompletowanie i przekazywanie odpowiednim służbom dokumentacji powykonawczej

–  Prowadzenie rejestrów, raportów oraz baz danych związanych z realizacją inwestycji